(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

XXXIX Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego „Ele mele dudki”

XXXIX Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego „Ele mele dudki”

Udział w XXXIX Dziecięcym Przeglądzie Folkloru Wiejskiego pod hasłem „Ele mele dudki” w Muzeum Etnograficznym – przygotowanie z grupą dzieci 5-letnich wiązanki tańców i zabaw z naszego regionu p.n. „Kujawskie zabawy podwórkowe” – 28.05.2022 r. – czerpanie z polskiej kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego folkloru, wykorzystywanie dawnych zabaw dziecięcych, elementów tańca i muzyki ludowej w procesie wychowawczym, a także prezentacja dawnych gier i zabaw dzieci wiejskich, tańca, śpiewu przed publicznością.