(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Szkoła do Hymnu

Nasze przedszkole wspólnie z blisko 20,5 tys. przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi z kraju oraz prawie 360 placówkami polonijnymi z całego świata odśpiewało „Mazurka Dąbrowskiego” dokładnie 11 listopada o godzinie 11:11.