(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Rozkład dnia Ufoludków

 

Godziny Przebieg
6:30 – 8:20 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne lub kierowane przez nauczyciela, rozmowy indywidualne.
8:20 – 8:30 Czynności porządkowe przed śniadaniem, zabawa ruchowa, czynności samoobsługowe i higieniczne.
8:30 – 9:00 Śniadanie, czynności higieniczne.
9:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wynikające z realizacji zadań określonych w podstawie programowej.
10:00 – 11:00 Pobyt na powietrzu, gry i zabawy zespołowe inspirowane głównie przez dzieci, spacery.
11:00 – 11:15 Przygotowanie do II śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.
11:15 – 11:30 II śniadanie.
11:30 – 12:00 Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
12:00 – 13:00 Zabawy dowolne organizowane w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, indywidualna praca stymulująca lub korekcyjna, działania rozwijające zdolności dzieci w różnych sferach rozwojowych, prace gospodarcze.
13:00 – 13:30 Zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową.
13:30 – 14:00 Czynności porządkowo – higieniczne – obiad.
14:00 – 16:30 Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy wspomagające rozwój dziecka.