(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Rozkład dnia Słoneczek

Godziny Przebieg
6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.
8:00 – 8:15 Czynności porządkowe przed śniadaniem, zabawa ruchowa / zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
8:15 – 8:30 Czynności higieniczno – porządkowe
8:30 – 9:00 I śniadanie.
9:00 – 9:30 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
9:30 – 10:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
10:00 – 11:00 Zabawy ruchowe na placu zabaw, spacer, obserwacje przyrodnicze.
11:00 – 11:15 Czynności higieniczno – porządkowe
11:15 – 11:45 II śniadanie
11:45 – 13:30 Odpoczynek na leżakach / słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.
13:30 – 13:45 Czynności higieniczno – porządkowe
13:45 – 14:30 Obiad.
14:30 – 15:00 Ćwiczenia utrwalające treści /zabawy kierowane przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe.
15:00 – 15:30 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna (pobyt w ogrodzie).
15:30 – 16:30 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.