(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Rozkład dnia Meteorków

 

Godziny Przebieg
7:00 – 8:15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.
8:15 – 8:30 Ćwiczenia poranne.
8:30 – 8:45 Czynności higieniczno – porządkowe.
8:45 – 9:00 I śniadanie.
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10:00 – 11:00 Zabawy swobodne w sali, na powietrzu. Praca indywidualna.
11:00 – 11:15 Czynności higieniczno – porządkowe.
11:15 – 11:30 II śniadanie.
11:30 – 13:00 Pobyt na powietrzu, gry i zabawy zespołowe, spacery, zabawy w sali.
13:00 – 13:15 Czynności higieniczno – porządkowe.
13:15 – 13:30 Obiad
13:30 – 14:00 Czynności higieniczne w łazience – mycie zębów.
14:00 – 15:00 Zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową.
15:00 – 16:00 Zabawy w kącikach tematycznych, rozmowy indywidualne z dziećmi. Rozchodzenie się dzieci.