(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Rozkład dnia Gwiazdeczek

Godziny Przebieg
6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,
8:00 – 8:15 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
8:15 – 8:30 Zabawy ruchowe / zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
8:30 – 9:00 Czynności higieniczno – porządkowe, I śniadanie.
9:00 – 9:30 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
9:30 – 10:45 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna / zabawy ruchowe na placu zabaw.
10:45 – 11:30 Czynności higieniczno – porządkowe, II śniadanie.
11:30 – 12:00 Odpoczynek / słuchanie muzyki, kwadrans dla bajki.
12:00 – 12:45 Spacer, obserwacje przyrodnicze / zabawy ruchowe na placu zabaw.
12:45 – 14:00 Czynności higieniczno – porządkowe, obiad, mycie zębów.
14:00 – 14:30 Zabawy kierowane przez nauczyciela / krąg zmysłów, ćwiczenia utrwalające treści, zabawy ruchowe.
14:30 – 15:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
15:00 – 16:30 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.