(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Toruniu realizuje Program Promocji Zdrowia

Czym jest zdrowie?

Najczęściej używaną jest definicja zamieszczona w 1948 r. w tekście Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia:

Zdrowie to stan dobrego samopoczucia (dobrostanu) fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności.

W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o: sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego a także wymiar duchowy.

O programie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

– zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci);
– podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Standardy przedszkola promującego zdrowie:

– Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmocnienia zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
– Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
– Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
– Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Więcej informacji o programie Przedszkole Promujące Zdrowie znajdą Państwo na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli

Przedszkolny zespół ds. Promocji Zdrowia:

  • Iwona Ziółkowska – koordynator projektu
  • Dorota Stogowska
  • Katarzyna Kilanowska