(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Projekt Tablit

Innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na metodzie projektów oraz innowacyjnej technice modelowania dialogów Questioning the Author (QtA) oraz integrujący realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego.