(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Maj u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

06.05.2024 – 10.05.2024

Kto ty jesteś? Polak mały

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
– Kształtowanie postawy szacunku wobec flagi, hymnu, godła.
– Poznanie polskich symboli narodowych.
– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.

13.05.2024 – 17.05.2024

Na wiosennej łące

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Obserwowanie, dostrzeganie, opisywanie i kojarzenie zwierząt z wiosną na łące.
– Odkrywanie zależności w ekosystemie łąki- spulchnianie gleby przez dżdżownice, zapylanie kwiatów przez owady.
– Poznanie mieszkańców łąki.
– Właściwe obcowanie w stosunku do mieszkańców łąki.

20.05.2024 – 24.05.2024

Święto Rodziny

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi.
– Wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami.
– Budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny.
– Kształtowanie umiejętności okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców.

27.05.2024 – 29.05.2024

Moje radości i smutki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Wyrażanie emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
– Wczuwanie się w emocje innych.
– Radzenie sobie z emocjami w rożnych sytuacjach.
– Mówienie o swoich uczuciach.