(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Grudzień u Słoneczek

Z KALENDARZA 3-LATKA

04.12.2023 – 08.12.2023

Czekamy na Mikołaja

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– poznanie tradycji świątecznej związanej z postacią Świętego Mikołaja
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
– rozwijanie pomysłowości
– kształtowanie umiejętności porównywania wysokości osób i przedmiotów; relacja wysoki – niski
– rozwijanie umiejętności liczenia, stosowanie określania tyle samo
– wdrożenie do odczuwania przyjemności ze sprawiania radości innym

11.12.2023 – 22.12.2023

Święta Bożego Narodzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– wprowadzenie świątecznego nastroju.,
– przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Naradzenia,
– estetyczne wykonywanie ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i sali,
– wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt.

27.12.2023 – 29.12.2023

Idzie zima

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– poznanie oznak zimy,
– umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy
– uczestnictwo w zabawach badawczych,
– nazywanie części garderoby, wie, jak należy się ubierać zimą,
– doskonalenie samodzielności w zakresie ubierania i rozbierania.