(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Główny cel projektu to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznały historię Polski, symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe.