(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”

W roku szkolnym 2022/23 w grupie Kosmonautów realizowany był program zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.