(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Marzec u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 3, 4-LATKA

04.03.2024r. – 15.03.2024r.

„Śladami Dinozaurów

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

      • Wzbogacenie wiedzy o dinozaurach
      • Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych
      • Rozwijanie koncentracji uwagi
      • Wzbudzenie ciekawości badawczej dziecka
      • Rozwijanie wyobraźni
      • Budzenie zainteresowania książką poprzez kontakt z nią
      • Rozwijanie słownictwa czynnego
      • Poznanie zawodu paleontologa

18.03.2024r. – 29.03.2024r.

„Ja i przyroda- Wielka przygoda! Wiosna jest tuż, tuż”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

      • Stwarzanie warunków do samodzielnego badania i obserwowania otoczenia
      • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą, określanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, charakterystycznych zjawisk pogodowych
      • Kształtowanie odpowiedzialności za rośliny hodowane w sali
      • Kształtowanie samodzielności w pracach użytecznych, aktywności poznawczej i badawczej
      • Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej w toku działań plastyczno- technicznych oraz manipulacyjnych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, klocków
      • Doskonalenie sprawności ruchowej i koordynacji ciała, właściwej reakcji na umówione sygnały
      • Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych
      • Kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie liczenia i rachowania, układania rytmów, tworzenia i rozwiązywania zadań z treścią
      • Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych, stymulowanie wrażliwości muzycznej
      • Rozwijanie kompetencji językowych, myślenia przyczynowo- skutkowego
      • Kształtowanie umiejętności układania historyjek obrazkowych (chronologia zdarzeń)
      • Stwarzanie okazji do budowania odporności emocjonalnej, więzi rówieśniczych