(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Grudzień u Marsjan

Z KALENDARZA  5-latka

04.12 – 08.12.2023

Co to znaczy być dobrym?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach.

– Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach.

– Kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest.

– Wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.

– Rozbudzanie zainteresowania światem liter.

– Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą. 

11.12 – 15.12.2023

Rodzinny czas

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kształtowanie umiejętności okazywania szacunku i wdzięczności członkom rodziny.

– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi.

– Wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: „kuzyn”, „wujek”, „krewny”, „stryjek”, „ciocia”, „prababcia”, „pradziadek”, „siostrzenica”, „bratanek”.

– Kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni: „po prawej”, „po lewej”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między”. 

18.12 – 29.12.2023

Boże Narodzenie 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych.

– Kształtowanie umiejętności wykonywania drobnych prac porządkowych w domu i przedszkolu.

– Rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość.

– Kształtowanie umiejętności przyjmowania prezentów i dzielenia się z innymi.

– Kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami adekwatnymi do możliwości dziecka.

– Poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.