(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Czerwiec u Kosmonautów

Z KALENDARZA 4-, 5-, 6-LATKA

 

03.05.2024 – 07.06.2024

W poszukiwaniu sprawiedliwości

 

                      Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwość.
– Budowanie pozytywnej oceny postępowania oraz wzbogacanie słownictwa opisującego cechy charakteru.
– Poznanie sposobów dochodzenia sprawiedliwości.
– Uświadomienie dzieciom, że każdy odpowiada za swoje czyny.
– Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.
– Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci oraz umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych eksperymentów.

                             6-l.:

– doskonali umiejętność czytania,
– zna dyscypliny sportowe i przedmioty potrzebne do ich uprawiania
– dostrzega przejawy sprawiedliwości i niesprawiedliwości wokół siebie,
– potrafi komunikować o własnych potrzebach oraz odczuwanych emocjach.

10.06.2024 – 14.06.2024
Letnie wędrówki

 

                      Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kształtowanie umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie i rozwijania sprawności ruchowej.
– Kształtowanie umiejętności w zakresie śpiewania piosenek, poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce.
– Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w sposób zrozumiały dla innych.
– Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych.
– Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wakacjach.

                     6-l.:

– czyta dłuższy tekst ze zrozumieniem,
– wypowiada się na temat tekstu,
– dopasowuje tekst do obrazka,
– wyznacza wynik dodawania,
– utrwala znajomość poznanych cyfr.

17.06.2024 – 21.06.2024

Wakacje tuż tuż

 

                     Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.
– Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.
– Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
– Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie.
– Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

                            6-l.:

 – odczytuje proste wyrazy.