(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Grudzień u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 3, 4-LATKA

04.12.2023 – 08.12.2023

W tym zamku mieszkali kiedyś rycerze…

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej
– Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
– Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie

11.12.2023 – 15.12.2023

Idzie zima…

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Uwrażliwienie na sytuację zwierząt w czasie zimy
– Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci
– Poznawanie utworów klasyki literatury dla dzieci

18.12.2023 – 22.12.2023

Zielony gość w naszym domu

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Wprowadzenie świątecznego nastroju
– Przybliżenie dzieciom tradycji świąt Bożego Narodzenia
– Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem

25.12.2023 – 29.12.2023

Poświąteczne porządki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące
– Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu
– Zaangażowanie w czynności prospołeczne