(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Kwiecień u Gwiazdeczek

Z KALENDARZA 3, 4-LATKA

01.04.2024r. – 05.04.2024r.

„Szybko rosnę – dużo wiem i potrafię”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

      • Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe)
      • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”
      • Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu
      • Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat

08.04.2024r. – 12.04.2024r.

„Słychać ptasi śpiew…”

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

      • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii
      • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków
      • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych
      • Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych

15.04.2024r. – 19.04.2024r.

„Kto mieszka na wsi?”

 Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

      • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka
      • Zdobywanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi
      • Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta
      • Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka

22.04.2024r. – 26.04.2024r.

„Przyjaciele przyrody”

 Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

      • Poznawanie podstawowych zasad ochrony otaczającego nas środowiska przyrodniczego
      • Kształtowanie szacunku dla roślin i zwierząt
      • Zachęcanie do zdrowego odżywiania z uwzględnieniem warzyw i owoców
      • Promowanie wśród dzieci aktywnego spędzania czasu