(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Kampania Społeczna „Odłącz się – Połącz się”

Nasze przedszkole uczestniczyło w Kampanii Społecznej „Odłącz się – Połącz się” przygotowanej przez organizację pozarządową „Stowarzyszenie Strefa Wsparcia” i w Profilaktycznym programie dla szkół i przedszkoli „Re@lnie Odpowiedzialni” – uświadomiło dzieciom i rodzicom szkodliwość nadmiernego korzystania z ekranów – poznali oni zagrożeń i niebezpieczeństwa z nimi związane (e-uzależnienia, treści niewłaściwe i treści odpowiednie).