(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

W dniach od 13.10.2021r. do 20.10.2021r. nasze przedszkole brało udział w Kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy. Dzieci zdobyły wiadomości na temat osób niewidomych, zapoznały się ze  sposobami udzielania pomocy niewidomym rówieśnikom – dostrzegły problemy osób z w/w niepełnosprawnością – kształciły u siebie akceptację i tolerancję, rozwijały chęć niesienia im pomocy w określonym zakresie i integrowania się z nimi.