(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Kampania edukacyjno – informacyjna „Mali Strażnicy Klimatu – Rady na odpady”

W listopadzie dzieci wzięły udział w Kampanii edukacyjno – informacyjnej „Mali Strażnicy Klimatu – Rady na odpady” organizowanej przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. Jej celem było przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących metod zapobiegania powstawania odpadów oraz właściwego gromadzenia i segregacji odpadów, a także zajęć plastycznych, polegających na wykonaniu przez dzieci w dowolnej formie i technice „Ekomisia” – zabawki z materiałów odpadowych przeznaczonych do recyklingu.