(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny „Migowy dla dzieci”

W roku szkolnym 2022/23 podczas zajęć logopedycznych, realizowany był Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny „Migowy dla dzieci”. Podczas zabaw ruchowych, opowiadań i piosenek, dzieci poznawały znaki języka migowego i tym samym usprawniały motorykę małą, uczyły się wyrażać emocje ciałem i mimiką oraz rozwijały swoją tolerancję, empatię i chęć pomocy innym.