(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Informacje dla rodziców

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.png

Punkty konsultacyjne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu

Informacja dotycząca
Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla dzieci i młodzieży

Od nowego roku 2021 zaczynamy działalność przy ulicy Moniuszki 39 w Toruniu.
W ośrodku przyjmują psychologowie i psychoterapeuci zajmujący się dziećmi, młodzieżą i rodzinami w zakresie szerokiego spektrum problemów emocjonalnych i psychicznych.
Pomoc jest bezpłatna, finansowana przez NFZ.
Oferta obejmuje systematyczny, stały kontakt – wizyty odbywające się co tydzień/co dwa tygodnie, w zależności od rodzaju proponowanego świadczenia.
Przyjmujemy zgłoszenia bez skierowania, wystarczy zadzwonić i umówić się do
specjalisty.
Dziecko będzie przyjęte na terapię wyłącznie w towarzystwie i za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego. Rodzic / opiekun uczestniczy przynajmniej w fazie wstępnej diagnozy, a często również w całym cyklu leczenia.
W ofercie jest: diagnoza, terapia indywidualna, rodzinna, a w przyszłości (po pandemii) również grupowa, wsparcie środowiskowe (możliwe wizyty w domu, placówce oświatowej)
Dysponujemy personelem pracującym z dziećmi w różnym wieku: poniżej 7 r.ż., w wieku szkolnym, aż do 21 r.ż., pod warunkiem uczenia się na poziomie szkoły średniej (nie studentów).
Jesteśmy otwarci na współpracę z pedagogami, lekarzami, pracownikami socjalnymi, nauczycielami, innymi osobami mającymi kontakt z dzieckiem i rodziną.
W ośrodku nie ma i nie będzie lekarza psychiatry dzieci i młodzieży.
Prosimy o propagowanie tej informacji, a szczególnie kierowanie jej do osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane skorzystaniem z takiej formy pomocy.

KONTAKT

Nr telefonu do działający końca grudnia 2020 56 477 90 11 i komórkowy 668 476 791
Nr telefonu działający od stycznia 2021: 56 66 00 114
Mail: odim@remedis.pl

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.png