(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Maj u Ufoludków

Z KALENDARZA 4-LATKA

06.05.2024 – 10.05.2024

Mieszkańcy łąki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Rozbudzenie zainteresowania przyrodą.
– Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.
– Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
– Wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka.

13.05.2024 – 17.05.2024
Dom i rodzina

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Wyrażanie miłości i szacunku do członków rodziny w szczególności do rodziców.
– Docenianie wartości rodziny.
– Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
– Wskazywanie miłości i przywiązania jako podstaw relacji rodzinnych.
– Rozwijanie umiejętności wokalnych.

20.05.2024 – 29.05.2024
Kiedy dorośli idą do pracy…

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
– Poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka.
– Kształtowanie nawyków dbania o domowy budżet.
– Budzenie szacunku dla pracy i wobec ludzi wykonujących różne zawody.
– Poznanie różnych ciekawych zawodów oraz różnych narzędzi pracy.
– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.