(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Góra grosza 2023 – XXIII edycja

Również w tym roku nasze przedszkole dołączyło do akcji charytatywnej „Góra Grosza”. Towarzystwo Nasz Dom od wielu lat wspiera dzieci i młodzież, finansując m.in. pomoc specjalistyczną (terapie, rehabilitacje), pracę z rodziną biologiczną, rozwój indywidualnych zainteresowań wychowanków (stypendia, korepetycje, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe). Prowadzi również specjalistyczne Domy dla Dzieci oraz ośrodki wsparcia psychologicznego PORT.