(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Główny kierunek pracy

<< Wróć na stronę „Nasze przedszkole”

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1. Kształtowanie postawy otwartości na samodzielne zdobywanie wiedzy, ukierunkowanej na prawdę, dobro i piękno, na przykładzie życiorysu Mikołaja Kopernika oraz jego dorobku naukowego.

 

2. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.