(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Cennik i nr konta

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Miesięczna opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wyliczana jest:
1,30 zł. x liczba godzin deklarowanych płatnych x liczba dni roboczych
w danym miesiącu.

Godziny deklarowane płatne są 6.30 – 8.00 i 13.00 – 16.30.
W godzinach 8.00 – 13.00 godziny niepłatne w ramach podstawy programowej.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł.

Opłaty wnosić należy do 10-go dnia każdego miesiąca na konto przedszkola:

BANK MILLENIUM
51 1160 2202 0000 0001 7628 3515