XXXIX Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego „Ele mele dudki”

Udział w XXXIX Dziecięcym Przeglądzie Folkloru Wiejskiego pod hasłem „Ele mele dudki” w Muzeum Etnograficznym – przygotowanie z grupą dzieci 5-letnich wiązanki tańców i zabaw z naszego regionu p.n. „Kujawskie zabawy podwórkowe” – 28.05.2022 r. – czerpanie z polskiej kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego folkloru, wykorzystywanie dawnych zabaw dziecięcych, elementów tańca i muzyki ludowej…
Dowiedz się więcej