(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Rejestry, ewidencje, archiwa

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Toruniu prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1. księga zarządzeń dyrektora przedszkola,
2. spis inwentaryzacyjny,
3. planowanie, sprawozdawczość,
4. ewidencja pieczęci i pieczątek,
5. protokoły zebrań Rady Pedagogicznej,
6. protokoły zebrań Rady Rodziców,
7. archiwum przedszkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych),

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: