(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Toruniu realizuje cele i zadania określone w Ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza.

Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci zapewniając im możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach.

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego oraz programy własne, zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6 letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: