(56) 648 - 67 - 02
przedszkole@pm13.edu.torun.pl

Organy i osoby sprawujące funkcje

Pracownicy Przedszkola:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Toruniu

Kadra pedagogiczna:
– nauczyciele wychowania przedszkolnego
– logopeda

Kadra niepedagogiczna:
– specjalista ds. żywienia i zaopatrzenia  – 1 osoba
– specjalista ds. kadr – 1 osoba
– pracownicy kuchni – 2 osoby
– woźne – 5 osób
– pomoc nauczyciela – 1 osoba
– pracownik ds. technicznych – 1 osoba

Organy przedszkola:

Organami przedszkola są:

– Dyrektor przedszkola

– Rada Pedagogiczna

– Rada Rodziców

Kompetencje organów przedszkola opisane są w Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Toruniu.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: